Contact

Name:

Surname:

E-mail:

Phone number (optional):

Address (optional):

Message:

I agree to the legal terms

Address Assist
C/ Beethoven 15, 4ª
08021 Barcelona
Tlf: 93 183 87 52
susana.ivars@address-assist.com


Bigger map
ADDRESS ASSIST se encuentra en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales del servicio de Atención Domiciliaria, con el número S07366 de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania.